La Liste des Enseignants du Primaire

Ahmed Sadjo Sow

Enseignant en arabe

Amouzou Ralph

Enseignant

Farah Léno

Enseignant

Fricky Condé

Enseignant

Mama Sayon Bangoura

Enseignante

Mamadou Yaya Diallo

Enseignant

Mamady Cissoko

Enseignant

Mohamed Django Camara

Enseignant

Mohamed Lamine Bangoura

Enseignant

Niouma Justin Lélano

Enseignant

Salématou Diallo

Professeur d’EPS

Séri Loukou Franck Hermann

Enseignant

Severin Kolié

Enseignant

Stéphane Théa

Enseignant

Tiguidanké Bangoura

Enseignant

Naima Traoré

Enseignant

Addoulaye Cissoko

Enseignant